DCB Advertisement
избор на език ezici ezici
King of Europe
DCB Series
Time Attack Bulgaria
Endurance Trophy
BKSF
000   00   00   00
000   00   00   00
000   00   00   00
000   00   00   00
000   00   00   00
       days    hours    mins     secs
       days    hours    mins     secs
       days    hours    mins     secs
       days    hours    mins     secs
       days    hours    mins     secs

Регламент | Endurance Trophy

<p><strong>Ендуранс Трофи е мероприятие за издръжливост на автомобили и пилоти, провеждащо се на писта. Един пилот не може да вземе участие самостоятелно, а единствено в отбор с още двама пилота. Тримата пилоти сами избират в какъв ред и колко пъти се сменят зад волана.</strong></p> <p><strong>В мероприятието могат да участват серийни и автомобили без ограничение на марка, модел, година на производство, както и автомобили с всякакви модификации по тях, както и такива с изцяло или частично тръбна конструкция.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><strong>РЕГЛАМЕНТ</strong></p> <p align="center"><strong>ЕНДУРАНС ТРОФИ 2012-2013</strong></p> <p align="center"><strong>/ENDURANCE TROPHY 2012-2013/</strong></p> <p align="center"><strong><br /> <br /> </strong></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ</strong></p> <p>&nbsp;1.1 &nbsp; <strong>Ендуранс Трофи</strong> се провежда в един ден и по следния начин:</p> <ul> <li>Автомобилите са разделени на две групи &ndash; <strong>стрийт</strong>&nbsp;и <strong>модифицирани</strong>. Всяка група е разделена на два класа &ndash; до 2000 куб. см. и над 2000 куб. см. Всеки автомобил се управлява от трима участника, които сформират отбор и се редуват в управлението на автомобила. Участниците не разполагат с време за тренировки и квалификации. Стартовите позиции се определят чрез жребии. Времето за определяне на победителя е между 3 и 5 часа (определя се от организатора предварително), като автомобилите от една група стартират заедно, но класирането е отделно за всеки клас. За победител се обявява отборът, който е направил най-много обиколки след изтичането на определения час.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;1.2 &nbsp; В мероприятието могат да участват серийни и автомобили без ограничение на марка, модел, година на производство, с неограничен брой модификации по тях, както и такива с изцяло и частично тръбни конструкции. Автомобилите се разделят на две групи. Всяка група се разделя на два класа:</p> <ul> <li>Група<strong> стрийт</strong>:</li> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp;S1 - до 2 000 куб. см. включително</li> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp;S2 - над 2000 куб. см&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Група<strong>&nbsp;подифицирани</strong>:</li> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp;М1 - до 2000 куб. см. включително</li> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp;М2 - над 2 000 куб. см.</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.2.1 &nbsp; За бензинови турбо автомобили, кубатурата на двигателя се умножава с коефициент 1.7, за дизеловите турбо автомобили с коефициент 1.5, а ванкеловите с коефициент 1.7.</p> <p>&nbsp;1.3 &nbsp; В група <strong>стрийт</strong>&nbsp;са разрешени ограничен брой модификации по автомобилите. Всяка направена модификация се отразява с определен брой точки. При преминаване на общ сбор от 10 точки (11 и повече точки), автомобилът няма право да участва в група <strong>стрийт</strong>. Според модификациите се дават точки както следва:</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.1 &nbsp; Възможност за регулиране на височината на автомобила - 5 т. Възможност за закрепването на пружината на повече от една възможна позиция, също се смята за регулиране на височината на автомобила.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.2 &nbsp; Наличието на <strong>камбър</strong>&nbsp;и/или <strong>кастър</strong>&nbsp;плейтове - 5 т.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.3 &nbsp; Подмяна на седалките с други фабрични или тунинг седалки с регулируема облегалка е разрешено. Поставянето на седалка тип <strong>корито</strong>&nbsp;- 6 т.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.4 &nbsp; Всеки колан с различен захват или опорни точки към тялото различен от този на картинката по-долу - 4 т.</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;<img title="Стандартен колан" src="Images/kolan.jpg" alt="Стандартен колан" width="320" height="240" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.5 &nbsp; Разрешено е използването на всички типове гуми одобрени за пътна употреба и носещи знак за одобрен тип - <strong>Е</strong> в кръгла или правоъгълна рамка с изключение на гуми тип &bdquo;семи-слик&rdquo;. Под <strong>семи-слик</strong>&nbsp;се разбира всяка една гума с <strong>treadwear</strong>&nbsp;с индекс по-нисък от <strong>151</strong>. Гуми на които завода производител, не е изписал <strong>treadwear</strong>, се допускат само и единствено след като бъдат одобрени от минимум 75% от участниците в съответния клас. Гуми тип <strong>слик</strong>&nbsp;са забранени.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.6 &nbsp; Не се разрешават промени или липси в оригиналната комплектовка на интериора, освен описаните в точки 1.3.3 и 1.3.4. Забележка: поставянето на хидравлична ръчна, без да се нарушава цялостта на интериора е разрешено. Разрешена е подмяната на оригиналния волан, както и демонтирането на задна кора или щора при автомобили тип <strong>хечбек</strong> и <strong>комби</strong>.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.7 &nbsp; Всички прозорци на автомобила е задължително да бъдат от стъкло и със съответната щампа за одобрен тип - <strong>Е</strong>&nbsp;в кръгла или правоъгълна рамка.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.8 &nbsp; Забранено е премахването на врати, капаци и брони, както и на носещи, усилващи и/или заключващи елементи в тях. Носещите и усилващите елементи може да НЕ се проверяват на предварителния технически преглед на автомобилите, а само при подадена контестация.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.9 &nbsp; Поставянето в купето на допълнителни усилващи елементи и/или предпазна клетка (roll-cage) е забранено. Разрешено е поставянето на разпънки между предните и задните бомбета.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.10 Забранено е разполагането на резервоара за гориво на място, което не е определено за тази цел от завода производител. Забранени са всякакви модификации на системите за зареждане.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.11 Акумулаторът трябва да бъде на предвиденото от производителя място.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.12 Използването на дистанционни фланци или джанти, така че гумите да излизат извън калниците е забранено. Погледнато отгоре по вертикална линия, най-горната част на борда на гумата не трябва да излиза извън съответстващата и част от дъгата на калника.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.13 Използваните шпилки/болтове/гайки за закрепване на джантата към главината не трябва да излизат извън габарита на колелото.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.14 Двигателят трябва да е на оригиналното място и позиция. Допуска се смяната му с двигател от същия производител като този на купето, като изключение от последното правят автомобилите с фабрично монтиран двигател от друга марка. За такива автомобили е разрешено използването на двете марки двигатели.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.3.15 Разрешено е участие на автомобили с монтирана газова уредба само ако е преминала периодичен технически преглед, има валиден паспорт, както и стикер на задното стъкло, както е описано в ЗДП.</p> <p>&nbsp;1.4 &nbsp; За автомобилите от група <strong>модифицирани</strong> няма ограничения относно модификациите по тях. Разрешено е и използването на състезателни гуми тип <strong>слик</strong>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;1.5 &nbsp; Един пилот може да участва в НЕ повече от два отбора, като задължително двата отбора трябва да са в различни групи.</p> <p>&nbsp;1.6 &nbsp; Всеки отбор може да участва само в класа, за който отговаря автомобила му. Не се допуска участие в по-голям клас с автомобил от по-малък клас.</p> <p>&nbsp;1.7 &nbsp; Един отбор може да участва в два класа, но те трябва да са в различни групи, т.е. един и същи отбор може да вземе участие в група <strong>стрийт</strong> и в група <strong>модифицирани</strong>&nbsp;с един и същ или с различни автомобили.</p> <p>&nbsp;1.8 &nbsp; На всяко мероприятие задължително присъстват следните длъжностни лица:</p> <ul> <li>Организатор - отговаря за всички въпроси около мероприятието.</li> <li>Маршали - официални&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; лица,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; отговарящи&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; за&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; сигналите/флаговете по завоите. По&nbsp;&nbsp; своя&nbsp;&nbsp; преценка,&nbsp;&nbsp; предвид&nbsp;&nbsp; случващото&nbsp;&nbsp; се&nbsp;&nbsp; на&nbsp;&nbsp; пистата,&nbsp;&nbsp; могат&nbsp;&nbsp; да използват наличните им флагове.</li> <li>Главен маршал - подава сигнал на участниците, че пистата е свободна и могат да излязат на нея, отговаря за цялостната координация на съдийския екип и при нужда дава инструкция на съдиите да развеят даден флаг.</li> <li>Технически комисари - официални&nbsp;&nbsp; лица,&nbsp;&nbsp; които&nbsp;&nbsp; извършват&nbsp;&nbsp; техническите прегледи на автомобилите и допускат или не даден автомобил до участие.</li> <li>Времеизмерватели - официални лица, които отговарят за времеизмерването на всички участници.</li> <li>Стюарди &ndash; официални лица, които следят за реда в бокса при спирането на автомобилите и спазването на регламента.</li> <li>Водещи - официални лица, <strong>говорители</strong>&nbsp;на организатора, чиито наставления и информация всички на пистата са длъжни да следват.</li> </ul> <p>&nbsp;1.9 &nbsp; Флагове по време на мероприятие:</p> <ul> <li>Зелен - Пистата е чиста и може да се кара със свободноизбираемо темпо.</li> <li>Жълт позициониран - Внимание! Намали скоростта!</li> <li>Жълт развят - Внимание! Намали скоростта с готовност да спреш!</li> <li>Червен - Сесията е спряна!</li> <li>Син &ndash; Развява се на участник, който е настигнат с една или повече обиколки. Задължително изостаналият участник трябва да пропусне автомобилите зад себе си.</li> <li>Кариран (черно-бели квадрати) - Финал на сесията.</li> <li>Черно-бял (по диагонал) &ndash; Участникът, на когото е развят, се предупреждава с дисквалификация.</li> <li>Черен - Участникът, на когото е развят, е дисквалифициран.</li> </ul> <p>&nbsp;1.10 Точки взимат първите 6 отбора от всеки клас. Всеки клас има отделно класиране. Точковата система е както следва:</p> <ul> <li>1-во място &ndash; 10 точки</li> <li>2-ро място &ndash; 8 точки</li> <li>3-то място &ndash; 6 точки</li> <li>4-то място &ndash; 4 точки</li> <li>5-то място &ndash; 2 точки</li> <li>6-то място &ndash; 1 точка</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">ВНИМАНИЕ: Точките в последния кръг са двойни !!!</span></strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.10.1 &nbsp; При равенство в точките, в крайното класиране, за годината се взима предвид броя на първите, вторите, третите и т.н. места в шампионата. При ново равенство се взима предвид класирането в последния кръг за годината.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>2. &nbsp; &nbsp; ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА&nbsp;МЕРОПРИЯТИЕ</strong></p> <p>&nbsp;2.1 &nbsp; Мероприятието се провежда в един ден.</p> <p>&nbsp;2.2 &nbsp; След технически преглед и формиране на класовете, отборите изтеглят чрез жребии своите стартови позиции.</p> <p>&nbsp;2.3 &nbsp; В определеният час за старт на дадена група, всички автомобили участващи в нея, трябва да са излезли на пистата и да заемат своите стартови позиции зад водещият автомобил. Начало на определеното време се дава в момента в който водещият автомобил напусне пистата. В случай, че някой отбор не успее да заеме мястото си по време на старта, то той може да започне участието си от пит зоната в по-късен етап от мероприятието.</p> <p>&nbsp;2.4 &nbsp; За победител се обявява отборът, който успее да направи най-много обиколки за определеното време. Карираният флаг се развява при завършването на обиколката в която е изтекло определеното време.</p> <p>&nbsp;2.5 &nbsp; Помощ от страна на публиката след като автомобилите заемат стартовите си позиции зад водещата кола и преди развяването на карираният флаг е забранена. Отборът, който получи такава се дисквалифицира.</p> <p>&nbsp;2.6 &nbsp; Пилотите във всеки отбор имат право да се сменят неопределен брой пъти. Задължително всеки пилот трябва в края на определеното време да е управлявал автомобила минимум общо 22% от общото време на мероприятието. В случай, че даден отбор има престой в бокса повече от общо 22%, то тогава се разрешава на финала да има един пилот, който е карал по-малко от 22%, но не по-малко от 14%.</p> <p>&nbsp;2.7 &nbsp; Разрешена е смяната на гуми неограничен брой пъти.</p> <p>&nbsp;2.8 &nbsp; Разрешено е дозареждането с гориво. То се осъществява само и единствено посредством пластмасови или метални туби за гориво и фуния. На всеки отбор се предоставя фуния от организатора и дозареждането с гориво е разрешено само и единствено чрез нея. Докато даден автомобил се дозарежда с гориво, в него не трябва да има пилот. Разрешава се автомобилът да бъде оставен да работи. Не се допускат никакви други действия по автомобила, докато той се дозарежда с гориво. Всяко нарушение на това правило, ще доведе до 20 минутно наказание за съответния отбор.</p> <p>&nbsp;2.9 Смяната на пилоти, дозареждането с гориво, смяната на гуми и всички ремонтни дейности по автомобилите се осъществяват в т.нар. <strong>бърз бокс</strong>. Механиците на даден отбор могат да влязат в <strong>бързият бокс</strong> едва след като техният автомобил спре напълно. Навлизане на механиците и/или други лица от отбора в <strong>бързият бокс</strong>, докато автомобилът е все още в движение се наказва с допълнително спиране в бокса за 2 минути.</p> <p>&nbsp;2.10 По един автомобил имат право да работят три механика, които предварително се обявяват поименно пред организатора. Не е разрешено смяната на механик след като бъде даден старт на групата.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>3. &nbsp; &nbsp; УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ</strong></p> <p>&nbsp;3.1 &nbsp; За участие се допускат лица, навършили 18 години и притежаващи валидна шофьорска книжка, минимум категория <strong>В</strong>.</p> <p>&nbsp;3.2 &nbsp; Желаещите да участват са длъжни да попълнят и подадат заявка за участие в уеб системата на Дрифт Клуб България и декларация за отказ от каквито и да било претенции спрямо организаторите, свързани с имуществени и неимуществени вреди, причинени им по време на участието им в мероприятието. В декларацията също така изявяват готовност да поемат всички имуществени и неимуществени вреди, които нанесат по време на участието си в мероприятието. Заявките за участие се подават в уеб системата на Дрифт Клуб България в срок и при условия определени от съответния организатор.</p> <p>&nbsp;3.3 &nbsp; Всички отбори подали заявки в срока, определен от съответния организатор преминават през задължителен технически преглед в сервизната зона. Един отбор се счита, че е преминал успешно технически преглед само тогава, когато отговаря на всички точки посочени в Приложение №1.</p> <p>&nbsp;3.4 &nbsp; Използването на предпазен колан и каска от пилотите докато се движат по пистата е задължително.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>4. &nbsp; &nbsp; КОНТЕСТАЦИИ</strong></p> <p>&nbsp;4.1 &nbsp; Контестация може да подаде всеки отбор срещу всеки участващ в<br /> неговия клас в случаите когато:</p> <ul> <li>смята, че е употребен алкохол.</li> <li>смята, че има измама относно кубатурата на двигателя.</li> <li>във всички случаи, в които смята, че има нарушение на правилата.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;4.2 &nbsp; Подаването на контестация става посредством представянето й в писмен вид (Приложение №2) на Организатора на меропиятието, не по-късно от 30 минути след обявяване съответно на стартовия списък и на крайното класиране.</p> <p>&nbsp;4.3 &nbsp; Разглеждането на контестация става само след внасяне на депозит в размер на 300 лева (за проверка на обем на двигател) или 20 лева (за всички други случаи) от подателя. Проверката на съответния автомобил се осъществява чрез демонтиране на цилиндровата глава на двигателя и измерване на кубатурата. В случай, че контестацията се определи за основателна, то депозитът се връща в пълен размер, а нарушителят се наказва с дисквалификация (в този случай разходите остават за сметка на нарушителя). При установяване на неоснователност, депозитът остава за Организатора и отборът, подал контестацията се задължава да заплати всички разходи произтекли от нея на обвинения отбор.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>5. &nbsp; &nbsp; НАКАЗАНИЯ</strong></p> <p>&nbsp;5.1 &nbsp; Наказания за отборите има право да налага Организатора или упълномощени от него лица, които са пряко свързани с организационната дейност около мероприятието, следвайки този регламент:</p> <ul> <li>Всеки участник е длъжен през цялото време, докато се движи по пистата, да е с поставен предпазен колан и каска. Участник свалил каската си или освободил предпазния колан, докато автомобилът му се движи по пистата независимо с каква скорост, се наказва с дисквалификация на целият отбор.</li> <li>Помощ от страна на публиката по време на мероприятието не се разрешава. Отборът, който получи такава се дисквалифицира.</li> <li>При опит за измама или установена такава относно кубатурата на автомобила на даден отбор, се наказва с дисквалификация.</li> <li>Участник, употребил алкохол, дори в минимални количества (всичко различно от 0,2), се наказва с дисквалификация на целия отбор.</li> <li>Ако има участник, който си позволява да прави донъти, бърнаути и движение с по-голяма скорост от 5 км/ч в сервизната зона, се наказва със спиране в бокса за 1 минута. При повторно нарушение на правилото, целият отбор се дисквалифицира.</li> <li>Автомобилите на отборите нямат право да излизат на пистата без разрешение&nbsp; на маршала, който заема поста на изхода от сервизната зона.<strong>&nbsp;</strong>Ако някой автомобил излезе на пистата без да е получил сигнал за разрешение за излизане от главния маршал, независимо по кое време на мероприятието, то отборът получава наказание &ndash; спиране в бокса за 1 минута.</li> </ul> <ul> <li>Автомобили, които се движат обратно на посоката на движение на пистата се дисквалифицират.</li> <li>Автомобили, които умишлено преминават през тревните площи около пистата се дисквалифицират.</li> <li>Автомобили, които умишлено дрифтят (поднасят), получават едно предупреждение от маршалите за дисквалификация. При второ такова следва дисквалификация.</li> <li>При неспазване на подадените флагове от страна на даден участник, то отборът му може да бъде наказан със спиране в бокса за 1 минута. При повторно незачитане на подаден флаг от същия отбор, следва дисквалификация.</li> <li>Докато даден автомобил се дозарежда с гориво, в него не трябва да има пилот. Разрешава се автомобилът да бъде оставен да работи. Не се допускат никакви други действия по автомобила, докато той се дозарежда с гориво. Всяко нарушение на това правило, ще доведе до 20 минутно наказание за съответния отбор.</li> <li>Смяната на пилоти, дозареждането с гориво, смяната на гуми и всички ремонтни дейности по автомобилите се осъществяват в т.нар. <strong>бърз бокс</strong>. Механиците на даден отбор могат да влязат в <strong>бързият бокс</strong> едва след като техният автомобил спре напълно. Навлизане на механиците и/или други лица от отбора в <strong>бързият бокс</strong>, докато автомобилът е все още в движение се наказва с допълнително спиране в бокса за 2 минути.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>6. &nbsp; &nbsp; МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ</strong></p> <p>&nbsp;6.1 &nbsp; Всички присъстващи са длъжни да изпълняват указанията на лицата,&nbsp;отговарящи&nbsp;&nbsp; за сигурността, както и да съблюдават за собствената си безопасност.</p> <p>&nbsp;6.2 &nbsp; Забранено е движението на автомобилите в обратна посока по пистата.</p> <p>&nbsp;6.3 &nbsp; В случай на нарушение на мерките за безопасност организаторите имат право да отстранят нарушителя от района на мероприятието.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>7. &nbsp; &nbsp; ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ</strong></p> <p>&nbsp;7.1 &nbsp; Организаторите не носят каквато и да било материална, юридическа или<br /> морална отговорност пред участниците или трети лица за щети, причинени им по<br /> време на мероприятието.</p> <p>&nbsp;7.2 &nbsp;&nbsp;<strong><span style="text-decoration: underline;">Правилата не се тълкуват, изпълняват се както са написани!!!</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="pdf/Endurance_Trophy/Tehnicheski%20pregled_Endurance_Trophy_prazna.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Приложение 1</strong></span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="pdf/Endurance_Trophy/Tehnicheski%20pregled_Endurance_Trophy_prazna.pdf" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Технически преглед" src="Images/Tehnicheski-pregled_Endurance_Trophy_2012-2013.jpg" alt="Технически преглед" width="450" height="630" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="pdf/Endurance_Trophy/Kontestatsia_Endurance_Trophy_2012-2013.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Приложение 2</strong></span></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="pdf/Endurance_Trophy/Kontestatsia_Endurance_Trophy_2012-2013.pdf" target="_blank"><img title="Контестация" src="Images/Kontestatsia_Endurance_Trophy_2012-2013.jpg" alt="Контестация" width="450" height="630" /></a></p>
Drift Club Bulgaria in facebook Drift Club Bulgaria in Twiter Drift Club Bulgaria in Google+ Drift Club Bulgaria in Vimeo Drift Club Bulgaria in Youtube

АНКЕТА

Ще посетите ли 4-ти кръг от Тайм Атак България на писта Серес?

1
48 % ( 166 )
2
28 % ( 97 )
3
24 % ( 82 )